KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

FEED WHOEVER COMES INTO MY HOUSE WITHOUT ASKING ABOUT THEIR FAITH

Abolhassan Kharaghani

18
Sep
2020

بزم‌مهر (88) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

09-18-2020
Free
بزم‌مهر (88) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست هشتاد و هشتم بزم‌مهر، روز جمعه ۱۸ سپتامبر ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: مدارا در عرفان ایرانی، بخش دوم

Friday 09/18/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

21
Aug
2020

بزم‌مهر (87) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

08-21-2020
Free
بزم‌مهر (87) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست هشتاد و هفتم بزم‌مهر، روز جمعه ۲۱ آگست ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: مدارا در عرفان ایرانی

Friday 08/21/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

07
Aug
2020

بزم مهر (86) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

08-07-2020
Free
بزم مهر (86) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و ششمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه هفتم آگست ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی برگزار می‌شود و به موضوع "اکاربرد عرفان در زندگی امروز بشر" اختصاص دارد.
Friday August 23rd, 2020
8-9:30  به وقت آمریکای مرکزی
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746
24
Jul
2020

بزم‌مهر(85) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

07-24-2020
Free
بزم‌مهر(85) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و پنجمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه بیست و چهارم ماه جولای ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و موضوع بحث "عرفان و دین، تفاوت‌ها و شباهت‌ها" می‌باشد.
Friday July 24th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

 

10
Jul
2020

بزم‌مهر(84) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

07-10-2020
Free
بزم‌مهر(84) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و چهارمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه دهم ماه جولای ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و موضوع بحث "عرفان و تصوف، شباهت‌ها و تفاوت‌ها" می‌باشد
Friday July 10th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

 

19
Jun
2020

بزم‌مهر (83) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

06-19-2020
Free
بزم‌مهر (83) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و سومین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه نوزدهم ماه جون ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و موضوع بحث "حکمت خسروانی و بزرگان آن مکتب" می‌باشد.
Friday June 19th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746
05
Jun
2020

بزم‌مهر (82) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

06-05-2020
Free
بزم‌مهر (82) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و دومین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه پنجم ماه جون ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی برگزار می‌شود و به موضوع "صلح در عرفان ایرانی" اختصاص دارد.
Friday June 5th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746
22
May
2020

بزم‌مهر(81) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

05-22-2020 -12:30 am
Free
 هشتاد و یکمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه اول ماه می در ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی جرا می‌شود و موضوع نشست "هویت تاریخی بایزید بسطامی در عرفان ایرانی" می‌باشد.
Friday May 22, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746
01
May
2020

بزم‌مهر(80) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

05-01-2020
Free
 هشتادمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه اول ماه می راس ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و بحث آن به مفاهیم ابتدایی عرفان و کاربرد آن در زندگی امروزه اختصاص دارد.
Friday May 1st, 2019
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746
14
Feb
2020

بزم‌مهر(79) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

Free
 هفتاد و نهمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه 14 فوریه راس ساعت 7:00 شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد.
این برنامه به بررسی غزلیات شمس از آثار مولونا اختصاص دارد.
Friday, February 14th 2019
7:00-9:30 PM
Address: Horizon Unitarian Universalist Church
1641 W Hebron Pkwy,
Carrollton, TX 75010

ورودیه این برنامه 15 دلار (برای زوج 25 دلار) و برای دانجشویان رایگان در نظر گرفته شده است.
این برنامه با پذیرایی و صرف شام همراه خواهد بود.

We are no longer accepting registration for this event