KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE
گرامی‌داشت سلطان سخن سعدی شیرازی

گرامی‌داشت سلطان سخن سعدی شیرازی
:کیمیا آکادمی برگزار می‌کند
 
در گرامی‌داشت سلطان سخن سعدی شیرازی
سخنرانان: دکتر مریم صادقی و دکتر ....
 
"با همراهی گروه نمایش "صحنه
 
کارگردان: بابک محمدی
 
بازیگران: راحیل علمی‌نیا، علی بهرامی و بابک محمدی
 
گروه موسیقی: زهره رنجبر، حسين مهرداد، فاطمه افصحي
 
خوش‌نویس: مهراد وزیرزاده
 
                  دبیر همایش: امین هندیانی
 
Sunday, May 19, 2019
5:30 - 8:00 PM
 
:مکان برنامه
 
The Rodenbaugh Theatre
 
Willow Bend Center of the Arts
6121  West Park Blvd B216, Plano, TX 75093
 
سخنرانی، شعرخوانی، موسیقی، مسابقه، نمایشگاه خوش‌نویسی و نمایش 
 
ورودیه: 20 دلار
دانشجویان رایگان
 
 
:سخنرانان
 
دکتر محمود صدری
عنوان سخنرانی: سعدی و سیاست
 
دکتر مریم صادقی
عنوان سخنرانی: در قلمرو سعدی از دیروز تا امروز
 
 
برای تهیه بلیت می‌توانید از طریق زیر اقدام کنید:
 
Phone: 409-466-9068
 
 

Event Properties

Event Date 05-19-2019 5:30 pm
Event End Date 05-19-2019 9:00 pm
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price $20.00
We are no longer accepting registration for this event