بزم‌مهر (87) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (87) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست هشتاد و هفتم بزم‌مهر، روز جمعه ۲۱ آگست ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: مدارا در عرفان ایرانی

Friday 08/21/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 08-21-2020
Event End Date 08-21-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free