بزم‌مهر (88) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (88) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست هشتاد و هشتم بزم‌مهر، روز جمعه ۱۸ سپتامبر ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: مدارا در عرفان ایرانی، بخش دوم

Friday 09/18/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 09-18-2020
Event End Date 09-18-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free