بزم‌مهر (89) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (89) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست هشتاد و نهم بزم‌مهر، روز جمعه دوم اکتبر ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

موضوع نشست: عشق از نگاه علم
سخنران: دکتر مریم صادقی

Friday 10/02/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 10-02-2020
Event End Date 10-02-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free