بزم‌مهر (91) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (91) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نود و یکمین نشست از سری برنامه‌های بزم‌مهر، روز جمعه بیستم نوامبر ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: جایگاه موسیقی در عرفان

Friday 11/20/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 11-20-2020
Event End Date 11-20-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free