بزم‌مهر (92) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (92) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نشست نود و دوم از سری برنامه‌های بزم‌مهر، روز جمعه چهارم دسامبر ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: جایگاه حیوانات در عرفان و اساطیر ایران

Friday 12/04/2020, 8-9:30 PM (CT)

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 12-04-2020
Event End Date 12-04-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free