بزم‌مهر (93) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (93) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

نود و سومین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه پانزدهم ژانویه ساعت ۸-۹:۳۰ شب به وقت آمریکای مرکزی برگزار می‌‌شود.

سخنران: دکتر مریم صادقی
موضوع نشست: مرگ از نگاه عارفان

Friday 01/15/2021, 8-9:30 PM (CT)
زمان برنامه به ساعت آمریکای مرکزی می‌باشد.

https://us02web.zoom.us/j/4344641089?pwd=Sk5JeHZvQmhxRXRrekxoMGJaRTFPUT09

Meeting ID: 434 464 1089
Pass: 559746

Event Properties

Event Date 01-15-2021
Event End Date 01-15-2021
Capacity Unlimited
Individual Price Free