بزم‌مهر (97) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (97) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
نود و هفتمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه چهارم ماه جون 2021 ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به
صورت آنلاین برگزار می شود. این برنامه توسط دکتر مریم صادقی برگزار می‌شود و به بررسی "غزلیات شمس تبریزی" اختصاص دارد.

Friday June 4th, 2021
8-9:30  به وقت آمریکای مرکزی
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 06-04-2021
Event End Date 06-04-2021
Capacity Unlimited
Individual Price Free