بزم مهر (86) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم مهر (86) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و ششمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه هفتم آگست ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی برگزار می‌شود و به موضوع "اکاربرد عرفان در زندگی امروز بشر" اختصاص دارد.
Friday August 23rd, 2020
8-9:30  به وقت آمریکای مرکزی
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 08-07-2020
Event End Date 08-07-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free