بزم‌مهر(74) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

 بزم‌مهر(74) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هفتاد و چهارمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه داوازدهم جولای راس ساعت هفت شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد.
Friday July 12th, 2019
7:00-9:30 PM
Address: Horizon Unitarian Universalist Church
1641 W Hebron Pkwy,
Carrollton, TX 75010

ورودیه این برنامه 15 دلار (برای زوج 25 دلار) و برای دانجشویان رایگان در نظر گرفته شده است
.گفتنی است که این برنامه همراه با پذیرایی و صرف شام خواهد بود 

Event Properties

Event Date 07-12-2019
Event End Date 07-12-2019
Capacity Unlimited
Registered 2
Individual Price 15 $ for individuals , 25$ for couples
Location Horizon Unitarian Universalist Church

Group Rate

#Registrants Rate/Person($)
1 15.00
2 12.50

Venue Information - Horizon Unitarian Universalist Church

Address: 1641 W Hebron Pkwy, Carrollton, TX 75010
We are no longer accepting registration for this event