بزم‌مهر(76) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر(76) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
 هفتاد و ششمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز شنبه چهاردهم سپتامبر راس ساعت 7:30 شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد این برنامه به بررسی غزلیات شمس از آثار مولونا اختصاص دارد.
Saturday September 14th, 2019
7:30-9:30 PM
Address: Horizon Unitarian Universalist Church
1641 W Hebron Pkwy,
Carrollton, TX 75010

ورودیه این برنامه 15 دلار (برای زوج 25 دلار) و برای دانجشویان رایگان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که این برنامه همراه با پذیرایی و صرف شام خواهد بود.

Event Properties

Event Date 09-14-2019
Event End Date 09-14-2019
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price Free
Location Horizon Unitarian Universalist Church

Venue Information - Horizon Unitarian Universalist Church

Address: 1641 W Hebron Pkwy, Carrollton, TX 75010
We are no longer accepting registration for this event