بزم‌مهر(77) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر(77) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
 هفتاد و هفتمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه 11 اکتبر راس ساعت 7:30 شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد.
این برنامه به بررسی غزلیات شمس از آثار مولونا اختصاص دارد.
Saturday, October 14th, 2019
7:30-9:30 PM
Address: Horizon Unitarian Universalist Church
1641 W Hebron Pkwy
Carrollton, TX 75010

ورودیه این برنامه 15 دلار (برای زوج 25 دلار) و برای دانجشویان رایگان در نظر گرفته شده است.
این برنامه با پذیرایی و صرف شام همراه خواهد بود.

Event Properties

Event Date 10-11-2019
Event End Date 10-11-2019
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price Free
Location Horizon Unitarian Universalist Church

Venue Information - Horizon Unitarian Universalist Church

Address: 1641 W Hebron Pkwy, Carrollton, TX 75010
We are no longer accepting registration for this event