بزم‌مهر(79) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

 هفتاد و نهمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه 14 فوریه راس ساعت 7:00 شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد.
این برنامه به بررسی غزلیات شمس از آثار مولونا اختصاص دارد.
Friday, February 14th 2019
7:00-9:30 PM
Address: Horizon Unitarian Universalist Church
1641 W Hebron Pkwy,
Carrollton, TX 75010

ورودیه این برنامه 15 دلار (برای زوج 25 دلار) و برای دانجشویان رایگان در نظر گرفته شده است.
این برنامه با پذیرایی و صرف شام همراه خواهد بود.

Event Properties

Event Date 02-14-2020
Event End Date 02-14-2020 12:30 am
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price Free
Location Horizon Unitarian Universalist Church

Venue Information - Horizon Unitarian Universalist Church

Address: 1641 W Hebron Pkwy, Carrollton, TX 75010
We are no longer accepting registration for this event