بزم‌مهر(80) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

 هشتادمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه اول ماه می راس ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و بحث آن به مفاهیم ابتدایی عرفان و کاربرد آن در زندگی امروزه اختصاص دارد.
Friday May 1st, 2019
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 05-01-2020
Event End Date 05-01-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free