بزم‌مهر(81) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

 هشتاد و یکمین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه اول ماه می در ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی جرا می‌شود و موضوع نشست "هویت تاریخی بایزید بسطامی در عرفان ایرانی" می‌باشد.
Friday May 22, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 05-22-2020
Event End Date 05-22-2020 12:30 am
Capacity Unlimited
Individual Price Free