بزم‌مهر (82) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (82) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و دومین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه پنجم ماه جون ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی برگزار می‌شود و به موضوع "صلح در عرفان ایرانی" اختصاص دارد.
Friday June 5th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 06-05-2020
Event End Date 06-05-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free