بزم‌مهر (83) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

بزم‌مهر (83) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی
هشتاد و سومین نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه نوزدهم ماه جون ساعت 8:00 شب به وقت آمریکای مرکزی و به صورت آنلاین برگزار می شود.
این برنامه توسط دکتر مریم صادقی اجرا می‌شود و موضوع بحث "حکمت خسروانی و بزرگان آن مکتب" می‌باشد.
Friday June 19th, 2020
8-9:30  
Meeting ID: 434 464 1089
Password: 559746

Event Properties

Event Date 06-19-2020
Event End Date 06-19-2020
Capacity Unlimited
Individual Price Free