بزم‌مهر(72) آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی

هفتادو دومين نشستِ "بزم مهر، آشنایی با عرفان و عارفان ایرانی" روز جمعه دهم ماه مِي راس ساعت هفت شب به آدرس زیر برقرار خواهد شد.
پنجمين برنامه مربوط به بررسی افکار و اندیشه "حکیم سنایی 

Friday May 10th, 2019
7:00-9:30 PM
  
لطفا دقت كنيد كه اين برنامه در مكان جديدي برگزار مي شود. باتوجه به قرار گرفتن محل برنامه در
Willow Bend Mall
نزديكترين ورودي به محل برنامه استفاده از پاركينگ طبقاتي فروشگاه 
Dillards
بوده كه پس از پارك خودرو در طبقه دوم آن پاركينگ از ورودي پاركينگ به 
Willow Bend Center of Arts  
 مي توانيد وارد ساختمان محل برنامه شويد.
Location & Address:
Core Cafe Room
Willow Bend Center of the Arts
6121  West Park Blvd B216, Plano, TX 75093

Event Properties

Event Date 05-10-2019
Event End Date 05-10-2019
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price $15.00
Location Willow Bend Center of the Arts

Venue Information - Willow Bend Center of the Arts

Willow Bend Center of the Arts
6121  West Park Blvd B216, Plano, TX 75093
We are no longer accepting registration for this event