کنکاش، کپی برابر اصل

کنکاش، کپی برابر اصل

کپی برابر اصل

کارگردان: عباس کیارستمی

بازیگران: ژولیت بینوش، ویلیام شیمل، ژان‌کلود کریر

پنجمین برنامه کنکاش به نمایش و نقد فیلم "کپی برابر اصل" اختصاص داشت و روز نوزدهم آگوست برگزار شد.

Event Properties

Event Date 08-19-2017
Event End Date 08-19-2017
Capacity Unlimited
Registered 0
Individual Price Free
We are no longer accepting registration for this event