KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

با گام‌های خسته در دشت‌های دور

  • نام کتاب:  با گام‌های خسته، در دشت‌های دور
  • نویسنده: حسن شهباز
  • سال انتشار: لوس‌آنجلس، 1377
  • توضیحات: این کتاب گزیده‌ای از سروده‌های حسن شهباز است که در فصل‌نامه ره‌آورد چاپ شده است.
  • زمینه: شعر
  • این کتاب توسط تیمسار عزیزالله آزموده و خانم شری غفار به کتابخانه کیمیا آکادمی اهدا شده است.
موارد بیشتر: « سمندر بهارستان »