KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

در کوچه و خیابان

  • نام کتاب: در کوچه و خیابان، داستان‌های واقعی از تهران قدیم
  • نویسنده:  عباس منظرپور
  • ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه
  • شماره چاپ:  پنجم
  • توضیحات: این کتاب در چاپ‌های گذشته در سه مجلد منتشر شده بود.
  • زمینه:  تاریخ
  • تعداد صفحه‌ها: 519
  • این کتاب توسط فرخ شرف‌پور به کتابخانه کیمیا آکادمی اهدا شده است.
موارد بیشتر: « فوزیه حسنک وزیر »