KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

برگ سبز

  • نام کتاب:  برگ سبز                             
  • نویسنده:  احمد افشار
  • سال نشر:  1990
  • زمینه:  داستان
  • تعداد صفحه‌ها:  80
  • این کتاب توسط محمود شهبازی به کتابخانه فارسی کیمیا آکادمی اهدا شده است.                   
موارد بیشتر: « موریانه 1984 »