KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

در نهایت

  • نام کتاب:  در نهایت
  • نویسنده:  فریدون فرخ‌نژاد
  • سال نشر:  1383
  • زمینه:  شعر
  • توضیحات:  مارس 1989 در پاریس منتشر شده است
  • تعداد صفحه‌ها:  200
  • این کتاب توسط محمود شهبازی به کتابخانه فارسی کیمیا آکادمی اهدا شده است.