KIMIA ACADEMY OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Kimia Academy Library

Persian Books Library in Texas

یادداشتهای زندان

  • نام کتاب:  مصاحبه با تاریخ
  • نویسنده:  جعفر پیشه‌وری
  • تعداد صفحه:  150
  • این کتاب توسط محمود شهبازی به کتابخانه فارسی کیمیا آکادمی اهدا شده است.